Smart Directionsstudieadvies - loopbaanbegeleiding - organisatieadvies - assessments -
Home

Smart Directions is een psychologisch adviesbureau dat mensen en organisaties begeleidt en adviseert. Dat doen we door per persoon of organisatie te kijken naar wat op dit moment past en welke concrete acties er nodig zijn voor een optimaal resultaat.


Smart Directions richt zich vooral op:

Studieadvies -
Voor jongeren die het moeilijk vinden om hun studiekeuze te maken.
Smart Directions adviseert je bij het maken van je studiekeuze door je uitgebreid te testen op je capaciteiten, je persoonlijkheid en je interessen. Daarnaast is er een gesprek met jou en en een gesprek met je ouder(s)/verzorger(s).
Op basis van wat je kan, wat past bij jou als persoon en waar je interesses liggen krijg je een advies over welke studie(richting) het beste bij je past, waar je het meeste plezier aan gaat beleven en waarvan de kans groot is dat je hem ook daadwerkelijk afmaakt.

Loopbaanbegeleiding -
Voor mensen die zich willen verbeteren in hun werk of hun carrière een andere wending willen geven.
Voor organisaties die de competenties van hun medewerkers willen benutten en ontwikkelen of hen willen helpen bij een carrièreverandering.
Smart Directions begeleidt bij loopbaanontwikkeling op basis van wat er op dit moment in de loopbaan nodig is. Als bij aanvang nog niet duidelijk is waar precies aan gewerkt moet worden, starten we met het doen van testen op capaciteiten, persoonlijkheid en interessen. Vervolgens geven we hier invulling aan via cursussen op maat, coaching, sollicitatietrainingen, of wat er in het specifieke geval nodig is. 
Zoals Confucius al zei: 'Geef me werk dat bij me past en ik hoef nooit meer te werken'.

Organisatieadvies -
Voor organisaties die veranderingen willen doorvoeren en voor organisatie die strategieën willen ontwikkelen om beter in te kunnen spelen op de toekomst.
Smart Directions adviseert en helpt organisaties bij het doorvoeren van veranderingen door een plan op maat te maken. Dit kan door interim management, coaching of begeleiding van de managers die de veranderingen moeten doorvoeren.
Smart Directions begeleidt organisaties bij het in beeld brengen van relevante ontwikkelingen en bij het optimaal inspelen hierop. Dit doen we door strategiebegeleiding. 
Door in te spelen op wat er nu nodig is om de organisatie soepeler te laten draaien en om klaar te staan voor ontwikkelingen vergroot je de kans op een toekomstbestendige organisatie. 

Assessments -
Voor organisaties die selectie- en ontwikkelassessments willen laten uitvoeren om te weten welke capaciteiten en competenties hun (potentiële) medewerkers hebben en hoe ze deze kunnen ontwikkelen.
Smart Directions adviseert bij selectie en ontwikkeling van medewerkers door (potentiële) medewerkers te testen op o.a. capaciteiten, persoonlijkheid, leiderschapstijl en interessen. Hierbij wordt in overleg met de organisatie bepaald welke testen er uitgevoerd worden en welke competenties onderzocht worden.
De uitkomst van een selectie- of ontwikkelassessment geeft een belangrijke aanvulling op de indrukken van de leidinggevende over wat bij iemand past en hoe iemand groeien kan. 

Home
Over Smart Directions
Contact

Neem contact op via: info@smartdirections.nl